Čo treba vedieť, než dáte úspory do akcií

Investovanie do akcií je jedným z najbežnejších spôsobov ako zhodnotiť svoje financie. Spolu s obchodom s devízami, dlhopismi či iným majetkom sú to najtradičnejšie formy obchodov na burze. Tento text má za úlohu oboznámiť čitateľov s tým, ako akcie fungujú. Poskytne vám dostatok informácií, aby ste zistili, či sú akcie pre vás to pravé.

Hoci by to tak mohlo vyzerať z hollywoodskych filmov, obchodovanie s akciami prebieha omnoho menej živelne. O nudu starosť mať netreba, no časy pokrikujúcich chlapíkov v prepotených košeliach s vykasanými rukávmi sú už preč. Teraz spravidla prežívajú obchodníci nervy len za počítačom. Ak chcete obchodovať aj vy, strávte za tým počítačom trochu času aj pred začatím obchodovania a naučte sa čo najviac o firmách alebo fondoch, do ktorých chcete investovať cel mai bun credit on line.

Čo sú to akcie?

Akcie sú podielmi firmy, teda jej malými časťami. Ak vlastníte akcie spoločnosti, vlastníte kúsok z nej a zároveň spolutvoríte jej celkovú hodnotu. Môžete vlastniť akcie priamo alebo sa môžete spojiť s inými investormi a vlastniť akcie prostredníctvom spoločného fondu. Fondy nakupujú vybraté akcie. Tie vyberá a spravuje manažér fondu. Ak vložíte peniaze do fondu, nemusíte pracovať na jednotlivom výbere akcií.

Ak vlastníte akcie priamo, stávate sa podielnikom – akcionárom. To zvyčajne znamená, že sa podieľate aj na riadení firmy a hlasujete o dôležitých rozhodnutiach spoločnosti. Toto nie je prípad investovania prostredníctvom fondu. Akcie sa obchodujú na akciových burzách. Akcie veľkých spoločností sa obchodujú napr. na burze v Londýne – London Stock Exchange (LSE). Podiely menších spoločností môžete nakúpiť prostredníctvom alternatívneho trhu s investíciami – Alternative Investments Market (AIM).

Ako funguje investovanie do akciových podielov?

Tak ako sme už spomínali, o podieloch hovoríme preto, lebo skutočne ide o podiel vo firme. Investovanie do podielu potom znamená kúpu a držbu takýchto podielov. V zásade existujú dva spôsoby, ako sa dá na podieloch zarábať.

Prvý spôsob zárobku vyplýva zo situácie, ak spoločnosť rastie a zhodnocuje sa. Podiel, ktorý ste v minulosti kúpili, má jednoducho vyššiu hodnotu spolu s vyššou hodnotou spoločnosti. Toto býva predmetom mnohých vtipov, napríklad, keď Forrest Gump investoval do IT spoločnosti a podľa loga si myslel, že dal peniaze do firmy s ovocím. Systematické zhodnocovanie podielov vyžaduje veľké znalosti trhu, no raketové nárasty bývajú spravidla dielom náhod a šťastia.

Druhým spôsobom zárobku na vašich investíciách je výplata takzvaných dividend. Ide spravidla o nižšie sumy vyplácané pravidelne majiteľom podielov (čiže inak povedané majiteľom spoločnosti) v nadväznosti na zhodnocovanie firemného majetku. Hoci dividendy bývajú nízkou sumou na akciu, pri vyššom množstve akcií môže ísť o zaujímavý zárobok. Navyše, ak využívate investície dlhodobým spôsobom, je výplata dividend vhodná ako tvorba ďalších prostriedkov, ktoré môžete naďalej investovať. Výplata dividend je spravidla zdaňovaná inak než výnos z úrokov.

Investovanie do akcií môže byť riskantné

Hoci z dlhodobého hľadiska a pri dodržaní zlatého pravidla o diverzifikácii má investícia do akcií vždy výnosný charakter, sme povinní vás informovať aj o možných rizikách. Cena akcií/podielov bude stúpať alebo klesať podľa toho, ako bude spoločnosť vnímaná a v akých ekonomických podmienkach bude v danej chvíli fungovať. Ak bude klesať hodnota akcií, klesá aj hodnota vášho osobného majetku. Tak ako sme však už naznačili, z dlhodobého hľadiska sú investície do akcií najvýnosnejšie, či už porovnávame s nehnuteľnosťami, dlhopismi či držaním hotovosti Comparaţie 2018.

Je potrebné sa vyvarovať zásadným chybám. Nemožno nezopakovať, že najväčším rizikom je držať všetok majetok v akciách jedinej spoločnosti. Diverzifikácia – teda rozloženie investície do viacerých spoločností – je absolútne kľúčová a je vhodné sa ju naučiť už od nižších súm. Ak sa diverzifikáciou nechcete zaoberať osobne, investujte do väčšieho fondu, ktorý bude diverzifikovať za vás.